על העמותה

https://www.guidestar.org.il/organization/580243111


רשימת יושבי הראש:

פרופ' מוטי קדר (present-2017)

פרופ' רונן שובל  (2015-2017)

פרופ' אריה אלדד (2013-2015)

ד"ר גבריאל אביטל (2013- 2011)

פרופ' אלישע האס (2009-2011)

פרופ' אלי פולק (2007-2009)

ד"ר אמי רוזנבלו (2005-2007)

ד"ר רון בריימן (2001-2005)

פרופ' אלי פולק (1999-2001)

פרופ' עזרה זוהר (1997-1999)

פרופ' צבי אופיר ז"ל (1996)

פרופ' ישראל חנוקוגלו (1995-1996)

פרופ' אריאל כהן (1993-1994)

פרופ' חיים לבנון (1991-1993)

פרופ' אסא ליפשיץ (1989-1991)

פרופ' יוסף רבני (1987-1989)