top of page

גילוי דעת - בחירות

י"ג חשון תשפ"ג - 7.11.2022

גילוי דעת

עם ישראל בחר ברוב באופן מכריע ומוחץ בממשלה לאומית ציונית ויהודית יציבה.

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי מברך ומחזק את ידי הנבחרים, במלאכתם לכונן ממשלה שתפעל לקידום זהותה היהודית של המדינה, לשידוד במערכות החינוך, המשפט והמשטרה, להסדרת יחסי הרשויות, המחוקקת המבצעת והשופטת ולשיפור הביטחון והכלכלה.

בל ירפו את ידיכם דברי בלע וביטויים שקריים הנשמעים מצד אקדמאים מן השמאל שמזכירים תקופות אפלות ומעידים אך ורק על כותביהם, שדומה כי אינם מסוגלים להתמודד עם הכרעת העם. דמוקרטיה מבחינתם היא אמירה ריקה.

כותבי הדברים הנ"ל מושפעים מהדמוניזציה שהם עצמם יצרו. העובדה שקהל גדול, מגוון ובעל השכלה נתן את קולו למפלגות הימין מחייבת לימוד של התוכן לפני שמכנים אותו: "טפיל כלכלי", "משתמט ביטחוני" ו"צורת חיים פרועה זדונית משליטה עצמה באלימות".

זהו נושא הראוי לליבון בינינו כאנשי אקדמיה מתוך כבוד הדדי וריסון השיח.

ולחברי הקואליציה הנבחרת אנו אומרים: חיזקו ואימצו! העם אמר את דברו!
כעת עליכם לפרוע את השטר.

הנהלת חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי:

פרופ' אלישע האס – יו"ר

פרופ' ראובן אורדע

פרופ' אהוד דוכובני

פרופ' אשר יהלום

פרופ' נתן נתניהו

פרופ' צילה סינואני-שטרן

ד"ר גאולה פארן

ד"ר משה פרץ

ד"ר מרדכי קידר

ד"ר אלי רון

ד"ר יהודה שלם

ד"ר נילי שריון

bottom of page