top of page

ירושלים

י"ב טבת תשפ"ג - 5.1.23

פניה דחופה לכל חברי סיעות הקואליציה: הגשימו את מצעי הבחירות!

אל: חברי הכנסת מטעם סיעות הקואליציה

 

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי קורא לכל חברי הקואליציה להתייצב כאיש אחד לימינו של שר המשפטים, ח"כ יריב לוין, ולאשר בהקדם את הרפורמה שהציג לציבור כרוחה, ללא הנחות.

רפורמה זו עמדה במרכזה של מערכת הבחירות שבה הציבור הביע אמון מלא בהצעות אלה. יסוד מרכזי בהליך הדמוקרטי דורש מנבחרי ציבור להגשים מצעיהם אשר הוגשו לציבור במערכת הבחירות.

רוב מוחלט בציבור אמר את דברו בצורה ברורה: מערכת המשפט הישראלית איבדה את אמון הציבור וזקוקה לניתוח עומק והתחדשות. חקיקה מקיפה על בסיס הבטחות הבחירות היא הדרך הישרה לחידוש אמון הציבור במערכת. עכשיו הזמן לביצוע הרפורמה, בבחינת "אם לא עכשיו אימתי".

אל תיבהלו מקולות השבר של תומכי ההפיכה המשטרית, רוב הציבור איתכם

כפי שלמדנו ביום ז' חשוון שנה זו.

 

אנו מצטרפים לקולות הרבים בציבור המצפים לפעולה חקיקתית מקיפה, נחושה, ומהירה

אשר תנתב את המערכת בחזרה לתפקד שיועד לה, ובכך להשיב לה את אמון הציבור.

 

הנהלת חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי:

פרופ' אלישע האס – יו"ר

פרופ' ראובן אורדע

פרופ' אהוד דוכובני

פרופ' אשר יהלום

פרופ' נתן נתניהו

פרופ' צילה סינואני-שטרן

ד"ר גאולה פארן

ד"ר משה פרץ

ד"ר מרדכי קידר

ד"ר אלי רון

ד"ר יהודה שלם

ד"ר נילי שריון

באנר רפורמה משפטית
bottom of page