top of page
פגישה-עם-הנשיא

פגישה עם נשיא המדינה, אדר תשפ"ג

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי החתים 500 אקדמאים, מתוכם כ-250 פרופסורים, על עצומה הקוראת לרפורמה מקיפה במערכת המשפט ולבלימת הכח המופרז של בית המשפט. בין החותמים פרופ' ישראל אומן חתן פרס נובל, רקטורים בעבר ובהווה וחתני פרס ישראל מתחומים שונים (מתמטיקה, כלכלה, מחשבת ישראל, ספרות ועוד).  
בעקבות העצומה נפגשו נציגי החוג עם נשיא המדינה בוז'י הרצוג, הציגו בפניו את עמדתם והביעו דאגה עמוקה מנקיטת צד בויכוח שעל הפרק על ידי הנשיא בדבריו האחרונים לציבור.

לרשימת 500 החותמים ראו -

https://petition-round-2-2023-03-10.on.drv.tw/Petition2/Petition-2.htm

bottom of page