top of page
Image by Toa Heftiba

כנס ח' באייר תשפ'ב  9.5.22

תעודת הוקרה לאלוף בריק.jpg
נימוקי הוועדה.jpg

מקום הכנס: מרכז מורשת בגין.

חניה: מגרש החניה של התחנה הראשונה (דרך חברון)

או מגרש החניה של גן הפעמון (רחוב עמק רפאים ליד התחנה הראשונה).

תכנית הכנס:

15:30 התכנסות וכיבוד

16:00 הרצאת מר ברוך ידיד "יהודה ושומרון לאחר אבו מאזן"

16:45 הרצאת ד'ר מוטי קידר "הדור המשתלט: חידושים במגזר הערבי בישראל"

17:30 הענקת תעודת הוקרה לאלוף במילואים יצחק בריק והרצאתו על הנושא:  

           "מצבה הבטחוני של ישראל  ומוכנות הצבא למשימות עתידיות"

לאחר ההרצאות תתקיים האסיפה השנתית של העמותה.

לאחר ההרצאות האסיפה תתקיים בכל קוורום.

bottom of page