top of page
Image by Toa Heftiba

כנס ח' באייר תשפ'ב  9.5.22

תעודת הוקרה לאלוף בריק
נימוקי הוועדה

מקום הכנס: מרכז מורשת בגין.

חניה: מגרש החניה של התחנה הראשונה (דרך חברון)

או מגרש החניה של גן הפעמון (רחוב עמק רפאים ליד התחנה הראשונה).

תכנית הכנס:

15:30 התכנסות וכיבוד

16:00 הרצאת מר ברוך ידיד "יהודה ושומרון לאחר אבו מאזן"

16:45 הרצאת ד'ר מוטי קידר "הדור המשתלט: חידושים במגזר הערבי בישראל"

17:30 הענקת תעודת הוקרה לאלוף במילואים יצחק בריק והרצאתו על הנושא:  

           "מצבה הבטחוני של ישראל  ומוכנות הצבא למשימות עתידיות"

לאחר ההרצאות תתקיים האסיפה השנתית של העמותה.

לאחר ההרצאות האסיפה תתקיים בכל קוורום.

הענקת תעודת הוקרה לאלוף במילואים יצחק בריק
bottom of page