לפיכך : המפתח להפיכת תכנית להקמת מדינה פלשתינאית ממערב לירדן לבלתי אפשרית,, וגיבוש חלופה נמצא בידי ישראל. אם נשכיל להציב חומת ברזל  שתודיע לכל העולם : ישראל אינה מתכוונת להתאבד ולפיכך לא תסכים להקמת מדינה פלשתינאית ממערב לירדן – תתקבע התוכנית בתודעה הבינלאומית כתוכנית בלתי ישימה. ומה על השלום? האם תכנית שתי מדינות לשני עמים  משני עברי הירדן – תביא שלום? כנראה שלא. ודאי שלא בדור הזה. אם נזכור כי הכוח המניע העיקרי של הערבים בסכסוך הזה הוא האיסלם., גם גבול הירדן לא יפתור את הסכסוך. אבל התכנית תיצור לפלשתינאים מדינת לאום המגשימה לפחות חלק ממאווייהם הלאומיים, מדינה  שעצם קיומה אינו מסכן את ישראל. גבול הירדן יקים גבול בר הגנה. התכנית תפתור או תקל במידה רבה את בעיית הפליטים ובכך תפרק מידי הערבים נשק תעמולתי רב ערך, וידלדל את מאתר גיוס המחבלים מן הזן של " אלו שאין להם מה להפסיד". מדינת לאום פלשתינאית בירדן תקטין במידה רבה את החיכוך הנפיץ בין האוכלוסיות. אינני משלה את עצמי ואיני מנסה להשלות אתכם : גם אל מקומות מושבם החדשים  בירדן ישאו צאצאי הפליטים את מפתחות בתיהם ביפו בצפת או ברמלה. רק שלאחר שישוקמו, ולא יוכלו עוד לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך שם יטיפו להם בכל יום, במימון בינלאומי, את תורת השמדת ישראל – יהיו סיכוייהם, ולכן גם חלומם לשוב ככובשים לארץ ישראל המערבית –קטנים הרבה יותר.לאחר כמה דורות כאלו – אפשר  שגם שלום ישרור בארץ.