top of page
באנר רפורמה.png

https://twitter.com/profs4israel/status/1622910360742203392

ט"ז בשבט תשפ"ג – 7.2.2023 - אין להיעתר לכל בקשה להשהיית הרפורמה המשפטית - - -

 

https://twitter.com/profs4israel/status/1622523584714342405 

ט"ו בשבט תשפ"ג – 6.2023 - ללא אכיפה בררנית, דוד חודק וזאב רז היו עכשיו במעצר - - -

 

https://twitter.com/profs4israel/status/1621192885033918464

י"א בשבט תשפ"ג – 5.2.2023 - מחזקים את עו"ד ענת קאופמן על דבריה בכנס עורכי הדין - - -

 

https://twitter.com/profs4israel/status/1621192885033918464

י"א בשבט תשפ"ג – 5.2.2023 - מחזקים את עו"ד ענת קאופמן על דבריה בכנס עורכי הדין - - -

 

https://twitter.com/profs4israel/status/1620395126861496321

ט' בשבט תשפ"ג –  31.1.2023- מחזקים את שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת חוקה חה"כ שמחה רוטמן - - -

 

https://twitter.com/profs4israel/status/1619606598036627457

ז' בשבט תשפ"ג –  29.1.2023- משתתפים בצערן העמוק של משפחות נרצחי הטרור הערבי - - -

https://twitter.com/profs4israel/status/1617061216714739712

כ"ז בטבת תשפ"ג –  20.1.2023- מעורבות האוניברסיטאות בפוליטיקה המפלגתית פסולה - - -

https://twitter.com/profs4israel/status/1615633370834239489

bottom of page