top of page

פרס חוסן לישראל

הנהלת חוג הפרופסורים מעניקה תעודת הוקרה על תרומה מיוחדת לחוסנה של מדינת ישראל בתחומים שונים. כגון: תחום מדיני, ביטחוני, כלכלי, חברתי ומשפטי. חברי החוג מציעים את המועמדים ומגבים את ההצעה במסמכים רלוונטים. מועמד יכול להיות כל אדם, אזרח מדינת ישראל או אזרח מדינה זרה, יהודי ושאינו יהודי.

bottom of page