top of page

בניית כוח פוליטי יהודי-ציוני בראיה עתידית

ד"ר אלי רון, מומחה למערכות מורכבות מסתגלות

העובדות שייכות להיסטוריה. הפרשנות היא דעתי שלי

17 אפריל 2022


בניית הכוח הפוליטי בראייה היסטורית

כתריסר ארגונים סוציאליסטים-ציונים וקומוניסטים-ציונים בנו תשתית התיישבותית משמעותית עוד לפני קום המדינה. הקיבוץ המאוחד, איחוד הקיבוצים והקבוצות, הקיבוץ הארצי, תנועת המושבים, ותנועות הנוער שלהן, שלהט ן האידאולוגי שהשתווה בעוצמת ו לקרינה של פצצת אטום אימתנית, היו הבסיס והמקור לעוצמה הפוליטית של מה שהפך להיות מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י) ומפלגת פועלים מאוחדת (מפ"ם).

שורשיהן של אותן מפלגות "חברתיות" (סוציאליסטיות בלע"ז) נטוע אי -שם ב 1919- ורק ב 1948- הפכו

למפלגות רבות עוצמה, בעיקר מפא"י. מדובר בתהליך התעצמות והבשלה שנמשך 29 שנה. כוחן התעצם עוד יותר במהלך 29 השנים הבאות ( 1948-1977 ) עד שהחל להצטמק בציבור עם ה"מהפך" של בחירות 1977 בהן מנחם בגין שנוא נפשם הפך לראש ממשלה .


חקיינות שכשלה בבניית כוח פוליטי

תנועת בית"ר (ז'בוטינסקי / מנחם בגין) ניסתה לבנות תשתית התיישבותית דומה, על מנת ליצור לעצמה בסיס פוליטי: משמר הירדן, מושב חוסן בגליל המערבי, המושב משגב דב ליד גדרה, מבוא בית"ר, מושב בר -גיורא, רמת רזיאל, גבעת ניל"י. מעשה החקיינות לא צלח. לא משם תקבל תנועת בית"ר, לימים הליכוד, את כוחה הפוליטי. הסוציא ל-ציונים הם שהביאו ארצה את מי שיהוו את בסיס הכוח הפוליטי של הליכוד: העלייה של יהודי ארצות ערב, ובעיקר מצפון אפריקה.


בנית כוח פוליטי בשיטה אחרת

הסוציאל-ציונים אולי סברו כי אצל העולים החדשים קיים הלהט האידאולוגי שלהם ושל דור אבותיהם שהקימו את יישובי חומה ומגדל בשממה אל מול משטר עוין. ומי שלא הגיע עם אידאלים סוציאל -ציונים אפשר יהיה להדביקו באידאולוגיה באמצעות חינוך וחינוך-מחד ש 1. אלה שלא השתכנעו נאלצו ליישר קו עם הפנקס האדום בלאו הכי.

אם נציין את שנת 1948 כתחילת גלי העלייה הגדולים מארצות ערב, אזי עד 1977 עברו 29 שנים שבהן

תנועת בית"ר בדמותה כגח"ל ואחר כך כ"ליכוד" ש ל מנחם בגין בנתה את כוחה הפוליטי אצל ה"מזרחיים" והם שהבי או ל"מהפך".


בנית כוח פוליטי מחוץ לזירה הפוליטית

הסוציאל-ציונים חשו, יותר משהבינו בצורה שכלתנית, כי דעיכת האידאולוגיה בבסיס הכוח הפוליטי שלהם

תרחיק אותם לצמיתות מהנהגת המדינה. הליכוד, גם אחרי שהתפכח קמעה משכרון הניצחון של בחירות

1977 לא השכיל להבחין בתהליכים שהסוציאל -ציונים יזמו והובילו על מנת לא לשמוט את השליטה מידי

ה"ימין", תוך כדי שהם שומטים את מה שנמצא משמאל למקף – הציונות הקלאסית. הסוציאל-ציונים הפכו

לשמאל קיצון גלובליסטי ותוך כדי השינוי בנו כוח פוליטי אדיר במוסדות שאינם נבחרים, תחת אפם של

מרכיבי הימין הפוליטי .

29 שנים לאחר ה"מהפך" של 77', בשנת 2006, עורך הדין אהרון ברק פרש מכס בית המשפט העליון. בשנה זו הושלמה למעשה המהפכה החוקתית שהוא הוביל: העברת סמכויות סיטוני