top of page

מילון ישראלי יהודי

דגל ישראל
Western Wall
Independence Day Parade
Soldier with Gun

שפה מעצבת תודעה

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שאמצעי התקשורת, הפוליטיקאים ומעצבי דעת הקהל מהנדסים לנו את התודעה. בין השאר, באמצעות אינדוקטרינציה של ביטויים הלקוחים מהעולם הפוסטמודרני והפרוגרסיבי-שמאלני. כאשר משתמשים בביטוי "מלחמת לבנון הראשונה" מטביעים בתודעה שמטרת המלחמה הייתה אימפריאליזם - כיבוש לבנון, בעוד שהביטוי "מלחמת שלום הגליל" מדגיש שהמטרה הייתה השגת שלום לתושבי הגליל. וכן, כאשר מגדירים דעה מסוימת כגזענית, מיזוגנית או קסנופובית, ביטויים החביבים על השמאל, אזי מונעים כל אפשרות לדיון בנושא. כי ברור שאין אפשרות להגן עליו בהיותו רוע מוחלט ואף אדם נאור, מוסרי ובר דעת לא יכול להחזיק בדעה זו. כדי להילחם בתופעה הזאת ערכנו מילון לשימושכם כדי שלא נסגל לעצמנו ביטויים מבית מדרשו של השמאל הפרוגרסיבי, הפוסטמודרני והפוסט ציוני, ותחתיהם נטמיע בציבור את הביטויים הערכיים, הציוניים והיהודים.

מלחמת העצמאות / השחרור 

ולא מלחמת 48.

 

מלחמת שלום הגליל 

ולא מלחמת לבנון הראשונה.

 

מלחמת לבנון תשס"ו/2006 

ולא מלחמת לבנון השנייה.

 

ממונה על קשרי החוץ/ הבריאות/ הפנים ברשות הפלסטינית  ולא שר החוץ הפלסטיני. ביטוי זה מייחס ריבונות לרשות, דבר שמכשיר באופן תודעתי מדינה פלסטינית.

 

מסתננים / פולשים

מדגיש את הכניסה והשהות בארץ, בניגוד לחוק, של מהגרי עבודה המכונים בפי השמאל בביטויים המכובסים: חסרי מעמד, מבקשי מקלט.

 

נורמלופוביה

גילוי שנאה כלפי כל דעה שאיננה מתיישרת עם הקו הלהט"בי הלוחמני. (אמרת שהגזימו עם מצעד הגאווה? אתה הומופוב, חשוך, משסה, שונא)

 

נורמלופיליה

העדפת קשרים הטרוסקסואליים.

 

נאמני ארץ ישראל 

ולא מחנה הימין.

 

עקירת גוש קטיף 

התנתקות

פרעות / מאורעות תשפ"א

פרעות שערכו ערבים ישראלים, תושבי הערים המעורבות בישראל וכן בדואים בנגב. הפרעות החלו בכ"ח באייר תשפ"א ונמשכו גם במהלך חודש סיוון. במהלכן נרצחו שני יהודים בלוד ובעכו ונפצעו עשרות בערים נוספות. בתי יהודים הועלו באש ע"י שכניהם הערבים ונעשו ניסיונות לינץ' של ערבים ביהודים.

אנטישמיות / אוטואנטישמיות 

התנהלות פוגענית מצד יהודים, כלפי יהודים בשל היותם יהודים, חזותם היהודית או בשל אורח חייהם היהודי.

 

הוראות אי פתיחה באש

מאפיין את הוראות פתיחה באש.

 

העצמה חברתית 

מטרתם ופעילותם של אנשי הגרעינים המשימתיים והתורניים בערי הפיתוח ובערים המעורבות. בא לתת תשובה קצרה וקולעת למאשימים אותם בג'נטריפיקציה – השתלטות תוך דחיקת האוכלוסייה הוותיקה מהעיר.

 

חרדופוביה 

שנאת חרדים והתנהגות פוגענית כלפיהם. דוגמא: איסור על הפרדה מגדרית במקומות ציבוריים גם כשהאירוע מיועד לחרדים.

 

חינוך ערכי יהודי

ולא הדתה.

 

יישובי יו"ש  ולא התנחלויות

הביטוי התנחלויות בא להבחין בין הישובים בתוך הקו הירוק לאלו שמחוצה לו, הבחנה שמקבעת תודעה שהם שווים פחות, שנויים במחלוקת, וכו'. צריך לקעקע זאת.

 

יישובי עוטף קלקיליה

כפר סבא, כוכב יאיר, צור יגאל, אם תקום מדינה ערבית ממערב לירדן.

 

יהודה ושומרון

ולא שטחים כבושים, גדה מערבית.,

מדינה ערבית 

ולא מדינה פלסטינית.

bottom of page