top of page

Dr. Mordechai Kedar

ד"ר מרדכי (מוטי) קידר מזרחן ומרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן, עמית מחקר במרכז בגין -סאדאת למחקרים אסטרטגיים  באוניברסיטת בר-אילן, חבר בחוג הפרופסורים לחוסן מדיני וחברתי ומתמחה בין היתר בחקר ממשל חאפז אל-אסד בסוריה.

bottom of page