top of page

Prof. Elisha Haas - Chairman

פרופסור אלישע האס הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן,

פרופסור האס למד ביוכימיה וביופיזיקה באוניברסיטה העברית, את הדוקטורט עשה במכון ויצמן  ושהה תקופה מסוימת בהארוורד

bottom of page