top of page

מדוע רעננה

מדוע רעננה?

פרופ' אלישע האס, יו"ר חוג הפרופסורים


ירושלים היא בירת מדינת ישראל לא מכוח מעמדה הכלכלי והדמוגרפי. הבירה הטבעית, הגיאוגרפית, הכלכלית והעסקית, היא תל אביב. ירושלים היא עיר בירה מכוח בחירה שנעשתה על ידי דוד מלך ישראל לפני 3000 שנה. בחירה זו חודשה בנחישות על ידי ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. בן גוריון הבין שללא ירושלים כבירה כל המפעל הציוני עשוי לאבד את כוחו. הוא הבין שהעיר שנבחרה על ידי נותן התורה, ובה היה מאז ומעולם המרכז הרוחני של עם ישראל כולו, חייבת להיות הלב של המפעל הציוני.

מאותה סיבה אויבי המדינה היהודית שאפו לכבשה ובמלחמת העצמאות בן גוריון הפנה את מיטב הכוחות הצבאיים למערכה על ירושלים. שליש מכלל האבידות במלחמת העצמאות נפלו בקרבות ירושלים והדרכים אליה.

אין צורך להדגיש את המשך ההתנגדות של מדינות העולם למעמדה של ירושלים כבירה ועובדה שמספר השגרירויות הזרות השוכנות בה נספרות בכף יד אחת.

המאבק על מעמדה של ירושלים כבירת ישראל עדיין בעיצומו. דוגמה אחת: חמש מאות מטרים מחלון ביתי שוכן מבנה מרשים על הר המועצה הרעה הלא הוא ארמון הנציב. סביב הארמון מתחם גדול התפוס על ידי ארגוני האו"ם (כולל אונסקו השולל קשר של עם ישראל לירושלים העתיקה). הארגון הבינלאומי הרחיב את התנחלותו ללא הסכמה, אינו מכיר בנו כריבון בהר ההוא ואף מסרב לשלם ארנונה לעירייה.

חוק ירושלים משנת 1981 מחייב את הממשלה ומשרדי הממשלה לשכון בירושלים. ועד לפני שבועיים ידענו שגם המעון הרשמי של ראש ממשלת ישראל שוכן בירושלים.

נפתלי בנט, הבונה מעון רשמי של ראש ממשלה בישראל בשפלת החוף, פוגע פגיעה חמורה מאוד במעמדה של ירושלים. רבים עוסקים בסבל שכניו ובבזבוז המשאבים. אני מבקש להדגיש שהנזק העיקרי הוא ביזוי מעמדה של הבירה ולכך השלכות ארוכות טווח. אנו דורשים משגרירים זרים לעבור מתל אביב לירושלים והנה בא ראש ממשלת ישראל בכבודו ובעצמו והופך דרישה זו לחלולה.

נשאלת השאלה, האם בנט לא מבין זאת? מדינת ישראל יודעת לבצע שיפוצים במהירות ואין ספק שכבר מזמן היה אפשר לסיים שיפוץ במעון ברחוב בלפור (שעדיין לא הוחל בשיפוצו). יש מצטטים שילדיו צריכים להישאר בבית ספרם בשפלה. כידוע אלפי ישראלים עוברים דירה כל שנה לצרכי עבודה ובירושלים יש בתי ספר טובים לא פחות מאלה שברעננה.

אם כן מה הסיבה האמיתית? אני סבור שהסיבה היא הפגיעה החמורה במעמד ראש הממשלה על ידי מפגיני בלפור. הם לא ביזו את בנימין נתניהו, הם פגעו במוסד "ראש הממשלה בישראל". לדעתי הפרטית, בנט יודע שבעזרת הבג"ץ, מי שהכשירו את ההפגנות הפראיות בפתח מעון ראש הממשלה בירושלים יצרו תקדים שלא יאפשר לו להימלט מהפגנות רבות משתתפים. זה כנראה מפחיד אותו והוא מעדיף לא להתמודד.

איני מתפלא על נפתלי בנט, אני מתפלא על שתיקת מערכות החוק, התקשורת והאזרחים. עלינו לקרוא לכל אזרחי ישראל לדרוש להחזיר עטרת הבירה ליושנה ואת המעון הרשמי ברעננה לבטל לאלתר. בעת ובעונה אחת עלינו לדרוש מארגוני האו"ם להתפנות ממתחם ארמון הנציב (אל השפלה) ולהפוך את ארמון הנציב למעון הרשמי של ראש ממשלת ישראל.


פורסם בערוץ 7

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page