top of page

לפאתי מזרח קדימה

לפאתי מזרח קדימה

ד"ר רון בריימן

יש בינינו מי שמציעים לנו לעבור להתגורר באי מלאכותי בים, אי שיהפוך במהרה לאי תחת הים, ולסוף החלום הציוני. יש בינינו מי שמציעים לנו להסגיר את לב ארצנו לאויב, כדי שזה יהפוך את לב ארצנו לבסיס לחיסול המדינה הציונית. יש בינינו מי שמציעים לנו להימנע מלהניף את דגל ישראל כדי להימנע מ- ....... פרובוקציה, אבל אין להם בעיה להניף את דגלו של ארגון הטרור לשחרור פלשתין כולה, ארגון שקם עוד לפני מלחמת ששת הימים, לפני היות "שטחים" ו"כיבוש", ואשר בראשו עומד אבו מאזן, יקיר השמאל וחביבו של שר הביטחון. המחבל בבני ברק היה איש ארגון הטרור של אבו מאזן! וכן, יש בינינו מי שמציעים לעולים המתדפקים על שערי הארץ – פליטי חרב מאוקראינה, רוסיה, אתיופיה – להמתין עד שנתגבר על משבר הדיור ועלות הקרקע והדירות.

התשובה לכל אלה היא, כמאמר ההמנון הלאומי "התקווה", לצפות לפאתי מזרח קדימה. מי שעומד ב"מרכז הארץ" – המרכז האמתי הוא ירושלים! – ומסתכל קדימה-מזרחה יכול לראות תמונת ראי של גוש דן, המלבן התחום במערב על-ידי כביש 6 (או כביש 444) (הקטע שבין מחלף קסם ואזור ראש העין, לבין מחלף בן-שמן); בדרום, הקו המחבר את אזור בן-שמן עם גוש טלמון; במזרח, הקו המחבר את טלמון עם אריאל; בצפון, כביש 5 (חוצה שומרון) (הקטע שבין אריאל לבין מחלף קסם ואזור ראש העין).

מלבן זה, מערב בנימין, דומה בממדיו לגוש דן, תוחם אותו ממזרח, חולש על נמל התעופה בן-גוריון, סמוך גם לירושלים, ניצב במרכז המשולש ירושלים-תל אביב-שכם, ודליל באוכלוסין. מלבן זה הוא עתודת הקרקע והפתרון המתאים למצוקת מחירי הדיור בגוש דן ובקרבת ירושלים. על כן חובה למנוע בנייה ערבית (ובחישה אירופית) בשטחי C אלה, וחובה לקדם בנייה יהודית בהם, בלי לגרש אף אדם מביתו, ואפילו אם הוא יהודי ......

עמוד השדרה של המלבן הנ"ל הוא כביש האורך 446 (הממשיך צפונה ככביש 574 ודרומה ככביש 354), הכביש המקביל לכבישי האורך העמוסים והפקוקים 2, 4, 6 ממערב לו, ואשר יכול להיות משודרג לכביש 8 ולחלופה מזרחית להם. הבעיה היא שההנחיות של ממשלות ישראל לדורותיהן לגבי תכנון כביש 6 היו שהוא יעבור אך ורק ממערב ל"קו הירוק" (וכך גם שביל עוקף לב ארץ ישראל, שאף אינו מגיע לירושלים).

היום חיים קרוב למיליון יהודים מעבר ל"קו הירוק" – במזרח ירושלים, ביהודה ובשומרון, ולא ב"גדה המערבית". יישוב המלבן הנ"ל יכול להוזיל את מחירי הקרקע בירושלים ובגוש דן, לתת אפשרות מגורים סמוך יחסית ל"אזורי הביקוש", ולהסיר סופית מעל סדר היום את השקר של "פתרון" שתי המדינות. כך ניתן יהיה לשפר במחירים סבירים את מצבם של הזקוקים לדיור בר-השגה, ותיקים ועולים כאחד. כך ניתן יהיה לשפר את התעבורה צפון-דרום, המתבצעת היום בתוך גוש דן הצפוף והפקוק. כך ניתן יהיה למחוק סופית את "הקו הירוק" ממפת ארץ ישראל. בניין הארץ מחייב גם חשיבה יצירתית, מחוץ לקופסה.


ד"ר רון בריימן היה יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי

Yorumlar


פוסטים אחרונים

bottom of page