top of page

זכור את אשר עשה לך עמלק


השבוע חוגגים יהודים בכל העולם את חג הפורים. החג מציין אחד מאלפי הפוגרומים שעם ישראל חווה במשך היסטוריה של 3400 שנה. הפוגרום הראשון, שבו הותקפו יהודים ללא סיבה כלכלית או גיאוגרפית, סתם כך משום שהם עם נבדל, קרה מיד אחרי יציאת מצרים. זו היתה מלחמת עמלק. במורשת היהודית עמלק אינו עם מסויים, העמלקיות היא תופעה גנרית שאותה חוו אבותינו לאורך כל ההיסטוריה וגם במאה העשרים.


בשבת שלפני פורים, ובפורים קוראים בכל בתי הכנסת בעולם את פרשת מלחמת עמלק ואת הצו "זכור את אשר עשה לך עמלק" ,"מלחמה לה' בעמלק מדור דור" וכן "תמחה את זכר עמלק, לא תשכח". האם זה רלבנטי לימינו בעידן הנאורות?


המן בן המדתא, הצורר שהפיל פור, שאותו נציין בחג הפורים, נקרא "האגגי" על שם מלך עמלק שהיה חי 25 דורות קודם לכן. תופעת העמלקיות לא חוסלה בידי שאול המלך ולי אין ספק שרק מדינת ישראל יהודית חזקה באמונת ייעודה תהיה מחסום בפני מופעים עתידיים שלה.


השבטים המאכלסים את הטריטוריה הנקראת היום אוקראינה הם בין אלופי העולם בפוגרומים. נזכיר רק אלוף אחד ששמו היה חמלניצקי ועל שמו קיימת היום עיר גדולה באוקראינה. גזרות ת'ח ות'ט היו שואה של ממש. וגם בחסות הנאצים ימ"ש, האוקראינים הגדילו לעשות ברצח בני עמנו (מיעוט קטן מהם שהיה בין חסידי אומות העולם לא מחפה על ההיסטוריה של הרוב).


בחורף זה נמלטים צאצאי הפוגרומיסטים מערבה מאימת אחיהם הפרבוסלבים. אירופה המערבית המזדקנת שמחה לקבל אוכלוסיה עובדת זו ויש להם בית מובטח שם. כך שהבאתם לשום מדינה במזרח התיכון לא נחוצה.


לכן גדולה התמיהה על כך שיש במדינה היהודית של היום מי שלא מקיימים את החובה לזכור "את אשר עשה לך עמלק". אין לנו שום זכות לחלל את זכר בני עמנו, קורבנות החמליניצקים לדורותיהם, בהתגייסות לא נחוצה למען צאצאי הרוצחים.


מסע התעמולה למען יזמה לייבוא המיותר של אוקראינים לא יהודים לכאן אינו אלא צורך של נראות כלפי חוץ והוא אינו אלא חלק מן הפעילות הנתמכת מבחוץ להפיכת ישראל למדינה לא יהודית. לעומת זאת, יש יהודים רבים שעלינו לקלוט גם בעקבות מלחמת אירופה החדשה. בכל מדינה אחרת אליה ילכו יהודים אלה הם יסתכנו באנטישמיות עתידית בעולם המעורער הנוכחי.


צריך להיות ברור לכולם, אם מדינת ישראל לא תהיה מדינה יהודית היא תתפורר בתוך פחות משנות דור. יש אחריות אישית על כל אחד ואחת מאיתנו למנוע את הבאת פליטים לא יהודים למדינת היהודים. זו משימה קיומית.

22 צפיות0 תגובות

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page