top of page

התקשורת ופשעי שנאה

ד"ר רון בריימן

לא ברור מתי נולד צמד המלים "פשע שנאה" והאם אי-פעם מישהו ניסה להגדיר למה הכוונה. אבל, מי שמאזין לתקשורת הישראלית יכול להתרשם שביטוי זה מיוחס רק למעשים פסולים של יהודים נגד ערבים, כאשר במקרים רבים מדובר בקשקושי גרפיטי בלבד, מכוערים אך לא אלימים. לעומת זאת, פיגועים רצחניים של ערבים נגד יהודים – בשבועיים האחרונים 14 נרצחים ב- 4 פיגועים בערי ישראל – אינם מוגדרים כך. האם היו אלה פשעי אהבה?

גם חילול קבר יוסף – בפעם המי יודע כמה – לא הוצג כפשע שנאה. הן מדובר בפגיעה ערבית במקום קדוש ליהודים. אפילו הסכם אוסלו הארור מתיר תפילת יהודים בקבר יוסף. לעומת זאת, הצתת שטיח ליד הכניסה למסגד כלשהו מדווחת כפשע שנאה, כי מעשה פסול ומגונה זה נעשה ככל הנראה על-ידי יהודים.

חופש התפילה

שרי ישראל לדורותיהם מתגאים בכך שמדינת ישראל מבטיחה חופש תפילה לכל. האומנם? האם מדינת ישראל מבטיחה חופש תפילה ליהודים במקום הקדוש להם ביותר, בהר הבית? הכל יודעים שליהודים אסור אפילו למלמל תפילה, שלא לדבר על איסור לקרוא תפילה מתוך ספר, או בכלל לבוא עם ספר למקום הקדוש, או להתעטף בטלית, או להניף את דגל ישראל. אבל, אין זה מפריע לשרי ישראל לחזור שוב ושוב על השקר – בלי להניד עפעף – לפיו מדינת ישראל מבטיחה חופש תפילה לכל. לכך יש להוסיף: ..... אלא אם כן מדובר ביהודים!

ובעניין חופש התפילה ליהודים בהר הבית, כאן חברו יחד הווקף המוסלמי והווקף היהודי (הרבנות הראשית החרדית), ואלה כמו אלה מטילים מגבלות ואיסורים על יהודים בלבד. אוי לאותה חרפה!

פרובוקציה

ואמנם, מדינת ישראל הרשמית והתקשורתית רואה בתפילת יהודים או בהנפת דגל ישראל – פרובוקציה! לעתים לא רק בהר הבית ולא רק כאשר מדובר בחבר הכנסת איתמר בן-גביר. אין אדם חייב להזדהות עם בן-גביר כדי לגנות את מי שרואה פרובוקציה ב ..... סיור של יהודי בעיר העתיקה של ירושלים בירת ישראל. למי ששכח, רק לאחרונה הסתייגו גורמים שונים בישראל הרשמית והתקשורתית מהעובדה שיאיר לפיד, שר החוץ של מדינת ישראל, שאיננו חשוד בדתיות או בימניות, סייר בעיר העתיקה, וראו במעשה ..... פרובוקציה.

לא מיותר להזכיר את העובדה שבחלק מן האוניברסיטאות בארץ נמנעים מלשיר את ההמנון הלאומי בטקסים רשמיים וחגיגיים, שמא יפגע הדבר ברגשות של ערבים הנוכחים בטקס – פרובוקציה! איזו מדינה נוספת תוותר על השמעת ההמנון שלה בגלל אזרח זה או אחר.

ד"ר רון בריימן היה יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי

פוסטים אחרונים

bottom of page