top of page
6.png

02/06/2022

אל: פרופסור דניאל חיימוביץ'  

       נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

כבוד נשיא האוניברסיטה,

האקדמיה בישראל היא זרוע של מדינת ישראל, מקבלת את תקציבה ממשלם המיסים, אך לצערנו נדמה

כי היא מתנהלת כגוף עצמאי מנותק מחובותיו לציבור הישראלי ולחוק המדינה (בין השאר חוק יסודות התקציב 2011).

התוצאה היא רפיסות מובנית בכל המערכת.

כמנהיג אקדמי עליך להבין שהאוניברסיטה עליה אתה מופקד אינה גוף חיצוני למציאות הישראלית

וכיוון שהנך בעל השפעה על הדור הצעיר חלה עליך גם אחריות לגורל המדינה.

הדגל הפלשתינאי הוא סמל לאומי זר אשר בשמו נלחמים ארגוני הטרור והרש'פ במדינת ישראל ובתושבי באר שבע.

הנפתו בהפגנה הקוראת לחיסול המדינה היהודית בתוך הקמפוס היא חלק ממערכה נגד המדינה.

לכן, נדרשת מנהיגות אחראית שתמנע תוספת כח ללוחמים בקיום המדינה היהודית.

המנהיגות האקדמית היא הנושאת באחריות לתוכן האירועים בקמפוס.

היועץ המשפט אינו נושא באחריות ולכן אין להצדיק קיום ההפגנה בהיתר משפטי.

חשוב להבהיר שאנו נתונים במצב של מאבק לאומי, על סף מאבק מזויין, וגם דגלים הם נשק תודעתי מסוכן.

מי שחושש לרסן את רוחות האויב השוהה בתוכנו, מי שאינו מסוגל לשמור על החוק והרוח הישראלית

שיתכבד ויפנה את מקומו.

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי מזהיר ומתריע שאנו רק בתחילתו של מאבק זה שראשיתו בדגלים וסופו ברובים, ומצפה שאוניברסיטה הקרויה על שם דוד בן גוריון תחנך את תלמידיה לערכי הציונות והיהדות.

 

בברכה

הנהלת חוג הפרופסורים

 

bottom of page