האם התכנית, ליישב בירדן פליטים פלשתינאיים ולהפוך את ירדן לפלשתין  גם להלכה היא תכנית מעשית? האם היא ניתנת לביצוע מבחינה כלכלית? האם יש די מים בירדן לכל התושבים הקיימים והעתידיים? האם ניתן לגייס תמיכה בינלאומית בתכנית כזו? ואיך ניתן להתגבר על סירוב אפשרי של הפליטים לעזוב את מחנות הפליטים ולוותר על חלום השיבה ליפו לירושלים לחיפה ולצפת? ומה על "השד הדמוגראפי", המאיים כי בקרוב יהיה רוב ערבי בשטח שבין הירדן והים. ומה התשובה לתעמולה הגורסת כי ישראל "בין הירדן והים" לא תוכל להיות מדינה יהודית ודמוקראטית, ואם נבחר בסיפוח – תחדל המדינה להיות יהודית או שלא תוכל להיות דמוקראטית ותהפוך ל"מדינת אפרטהייד"?

מאמרים אחרונים

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי תוהה: איך קרה ששנתיים אחרי שדונאלד טראמפ הגיע לנשיאות ארה"ב עדיין בישראל טרם חוסל רשמית סיוט "המדינה הפלסטינית" שהגו חולמי חלום העוועים של "המזרח התיכון החדש" ששלטו פה בעבר ונזרקו לאופוזיציה לפני שנים? המשך

ישראל

Professors for a Strong Israel Email: contact@profs4israel.org