עם ישראל נוצר והחל להתגבש בארץ ישראל לפני כשלושת אלפים ושמונה מאות שנים . במסעותיהם נדדו האבות בארץ כנען  בעיקר בנגב ובגב ההר שבמערב הירדן. עם כיבוש כנען בימי יהושע, נקבעו נחלות השבטים ונכבש גם עבר הירדן המזרחי . גבולות  ממלכת ישראל בתקופת  דוד ושלמה, ובתקופת המלך ינאי – הגיעו כמעט לגבולות ההבטחה של ספר בראשית. עם חורבן הבית השני ודיכוי מרד בר-כוכבא לפני כ -1900 שנה הוגלה רוב העם היהודי מארץ ישראל. הארץ ראתה כובשים רבים ועברה מיד ליד: רומאים , ביזאנטים, מוסלמים, ממלוכים, צלבנים, תורכים ואנגלים היו רק מקצת מהאימפריות שהפכו את ארץ ישראל לחלק מנחלתן. בתקופה זו הייתה הארץ תמיד  חלק ממלכה גדולה ולא מדינה עצמאית או מושבו של עם אחד שקיים בה זהות לאומית. גם תושבי הארץ הערבים לא ראו עצמם עד לעשורים האחרונים כ”עם”, ולא הוכרו ככאלו על ידי שום גורם בינלאומי .