תמיכה בינלאומית

גם בעידן אובמה – הנשיא העוין ביותר לישראל מזה עשורים רבים – יש רוב מקרב הסנטורים וחברי בית הנבחרים בגבעת הקפיטול המתנים מדינה פלסטינית ממערב לירדן במילוי תנאים קיצוניים ומגבלות חמורות ההופכים את התכנית לבלתי מעשית. האירופים הם, באופן מסורתי, תומכים נלהבים בעמדה הערבית...

דמוגראפיה

שטחה של ירדן (90000 קמ"ר) גדול  פי 13 משטחי יש"ע, ופי 4.3  משטח מדינת ישראל שבגבולות הקו הירוק. האוכלוסייה הערבית מצטיינת (עדיין, אם כי על פי מחקריהם של אטינגר וצימרמן – בשיעור פוחת והולך) בריבוי טבעי גבוה. אין זו "תופעת טבע" או דפוס...

הפתרון

"ממלכת ירדן" שלידתה בחטא הקולוניאליסטי הבריטי של קריעת עבר הירדן המזרחי מהבית הלאומי היהודי, הפכה בשבעים השנים האחרונות למדינה פלשתינית למעשה. לפחות שבעים וחמשה אחוזים מתושביה הם פלשתינים. חלקם עדיין יושבים במחנות פליטים בהם שוכנו מרצון או מאונס לאחר מחמת...

הזכות על הארץ

ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל על פי כל זכות וצדק היסטורי: על פי ההבטחה של אלוהי ישראל לעם ישראל המופיעה שוב ושוב בתנ"ך , על פי הזכות ההיסטורית, שהוכרה על ידי מדינות העולם בהחלטת "חבר הלאומים" לאחר מלחמת  העולם הראשונה. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל גם...

מעמד יש”ע

 לגבולות “הקו הירוק” אין כל מעמד של גבול בינלאומי. גבולות אלו נקבעו כקווי הפסקת האש של , בהסכמי רודוס ב-1949. הם יכלו להפך לגבולות בינלאומיים מוכרים לו התקיימו בהם שני תנאים: א. המדינות הגובלות בשני צידי הקו היו מוכרות מבחינת המשפט הבינלאומי כבעלות הזכות  על...