מאמרים אחרונים

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי תוהה:

איך קרה ששנתיים אחרי שדונאלד טראמפ הגיע לנשיאות ארה"ב עדיין בישראל טרם חוסל רשמית סיוט "המדינה הפלסטינית" שהגו חולמי חלום העוועים של "המזרח התיכון החדש" ששלטו פה בעבר ונזרקו לאופוזיציה לפני שנים?

המשך

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי:

הוא עמותה אל-מפלגתית הפועלת למען ביטחונה של מדינת ישראל ולצביונה היהודי.


אנו תומכים בעקרונות הבאים ופועלים לקידומם
:

ארץ ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי
:

יו"ש והגולן הם חלקים בלתי נפרדים של ארץ ישראל. לכל יהודי עומדת הזכות לחיות בביטחון ותחת ריבונות ישראלית בכל חלק של הארץ. אנו מתנגדים בתוקף למסירת חלק כלשהו של ארץ ישראל לשליטת גורם זר.


מורשת יהודית
:

תוכניות החינוך ומערכת המשפט של ישראל צריכות להתבסס על מורשת ישראל ועל הערכים הלאומיים, במטרה לשמר את אופייה היהודי של מדינת ישראל.


כלכלת שוק חופשי
:

המערכות הפוליטיות והכלכליות של ישראל צריכות לאמץ עקרונות של כלכלת שוק חופשי,  לבטל העדפות פוליטיות ולצמצם מעורבות ממשלתית, במטרה לאפשר למדינת ישראל לממש את כושרה הכלכלי.

מי. . . .:

חברי החוג הם פרופסורים, חוקרים, מדענים ומרצים, אנשי צבא בכירים, מוסמכים לרבנות ושופטים בדימוס. בחוג יכולים להיות חברים כל בעלי התואר השלישי, רופאים ורופאי שיניים, מוסמכים לרבנות, קצינים במיל' מדרגת אל"מ ומעלה ושופטים בדימוס. כחברים נלוים יכולים להרשם כל התומכים במטרות החוג ופעולותיו.